Brussels Gezondheids Netwerk

logo-brussels-gezondheids-netwerk

Momenteel kunnen ziekenhuizen en huisartsen dankzij het Brusselse Gezondheidsnetwerk op beveiligde, elektronische wijze de gezondheidsgegevens delen die relevant zijn voor de opvolging van patiënten. Voor een patiënt betekent de inschrijving op het beveiligde platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk – of de inschrijving van een naaste zoals een kind of een ouder familielid –, dat hij alle zorgverleners in het land een totaalbeeld van zijn gezondheid biedt. Dankzij de gegevensdeling en een betere samenwerking van het medisch college worden we zo beter behandeld. Voor een arts betekent het dat hij zijn patiënt, zelfs als hij deze niet goed kent, de juiste zorg kan garanderen, met volledige kennis van zijn gezondheidshistoriek.

De tweede fase van het project rond het Brusselse Gezondheidsnetwerk plant de aansluiting van tal van andere eerstelijnsactoren zoals kinesitherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten … De patiënt produceert op zijn beurt ook gegevens over zijn gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan chronisch zieken die nauw betrokken zijn bij de opvolging van hun gezondheid. Het is de bedoeling dat bestaande technologieën en op stapel staande innovaties in de toekomst op het Brusselse Gezondheidsnetwerk kunnen worden aangesloten. Uit veiligheidsoverwegingen is deze deling gebaseerd op een model van gegevensdecentralisatie. Zo worden e-gezondheidsinnovaties beschikbaar voor alle potentiële gebruikers, of ze nu zorgverstrekkers of patiënten zijn.

2016 is het jaar van de proefprojecten en de eerste aansluitingen zijn gepland in de loop van het jaar 2017.

Projectverantwoordelijke