Missie

Ideeën en krachten bundelen om samen te bouwen aan een gunstig kader voor de ontwikkeling van de elektronische uitwisseling van medische gegevens in het Brussels Gewest.

Partners

Brusselse Hoofstedelijke Regering