augustus 29, 2016

Heb je er al eens over gedacht een app te (laten) ontwikkelen die Brusselaars in hun dagelijkse leven kan helpen?

Ga in op het projectoproep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, organiseer een hackathon in Brussel dit najaar en je kan hiervoor financiële steun ontvangen van het Gewest. Waarom? Omdat dergelijke evenementen het gewest de weg tonen naar Smart City.

lifetech.brussels biedt zijn steun / samenwerking voor alle initiatieven omtrent gezondheid en welzijn.

Een hackathon?

Een hackathon is een evenement waar programmeurs, developers en projectmanagers samenwerken om een (software) applicatie of prototype te ontwikkelen. Ze moeten de banden tussen IT en aanverwante gebieden, zoals grafische vormgeving en ergonomie vestigen.

Voor wie?

De projectoproep richt zich op vzw’s en feitelijke verenigingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd en die actief zijn op het vlak van digitalisering.

Hoe kan je een subsidie krijgen?

Om aanspraak te maken op deze subsidie moeten de hackathons plaatsvinden tussen 1 oktober en 31 december 2016, op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De hackathons moeten betrekking hebben op innoverende informaticaprojecten die kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen waar Brusselse burgers mee te kampen hebben.

Projectoproep

Subsidieaanvraagformulier