Over

Alle ondertekenaars verbinden zich ertoedeel te nemen aan de ontwikkeling van een omgevingdie de ontwikkeling van het delen van gezondheidsgegevens bevordert, met name door de volgende initiatieven:

  • een gezamenlijk beleid voor e-gezondheid.brussels opzetten via een coördinatieplatform dat de volgende opdrachten zal krijgen:
    1. de digitale sector en de initiatiefnemers voor vernieuwende projecten beter informeren;
    2. in hun respectieve actieplannen de initiatieven omtrent e-gezondheid periodiek identificeren die gezamenlijk ontwikkeld zouden kunnen worden om de impact van deze initiatieven en hun zichtbaarheid te vergroten;
  • samen e-gezondheid.brussels ontwikkelen zodat een onderneming die haar project in het domein van de e-gezondheidszorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil ontwikkelen, een overzicht kan bekomen van de bestaande instrumenten en diensten om haar project te laten slagen, los van de graad van uitwerking ervan, via een website die fungeert als single point of contact;
  • het Brusselse Gezondheidsnetwerk ontwikkelen en promoten als beveiligd instrument voor het delen van gezondheidsgegevens van alle patiënten die in Brussel verzorgd worden, verbonden met de andere Belgische en in de toekomst internationale systemen voor het delen van gezondheidsgegevens, dankzij het gebruik op termijn van internationale standaarden.Het Brusselse Gezondheidsnetwerk staat open voor projecten van de huidige digitale sector en van innoverende start-ups.