Agoria

De federatie van de technologische industrie vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van de bedrijven die actief zijn binnen de medische technologieën, waaronder de eHealth-bedrijven. Agoria is grote voorstander van eHealth en is overtuigd van de voordelen ervan die in eerste instantie en voornamelijk gebaseerd zijn op de communicatie en op de uitwisseling van medische gegevens tussen de burgers, zorgverleners en publieke instellingen.

Dankzij eHealth kunnen inhoudelijke gewerkt worden om de kwaliteit van de zorg de verhogen en de kosten aanzienlijk te verminderen.

Het is de rol van de federatie om de ICT-bedrijven te positioneren, te ondersteunen en te verdedigen op de markt van de gezondheidszorg, zodat de omgeving, waarin ze actief zijn, bevorderlijk is voor de economische ontwikkeling en zodat tegelijkertijd de gezondheid van de burger verbeterd wordt door hen toegang te geven tot de nieuwste technologieën. Door het charter te ondertekenen engageert Agoria zich om deel te nemen aan het goed bestuur tussen de Brusselse actoren van eHealth, om te communiceren naar zijn leden en hen aan te moedigen om deel te nemen aan de projecten die gelanceerd worden door de regio.