Innoviris

Innoviris is het Brusselse regionale instituut voor onderzoek en innovatie. In die hoedanigheid geeft Innoviris subsidies aan bedrijven, onderzoekscentra en VZW’s voor onderzoeks- en innovatieprojecten die een meerwaarde betekenen voor Brussel (een antwoord bieden op maatschappelijke uitdagingen, het creëren van tewerkstelling, het stimuleren van economische ontwikkeling,…).

De projecten kunnen ontstaan op initiatief van een van deze drie actoren of kunnen het resultaat zijn van een projectoproep, al dan niet thematisch, georganiseerd door Innoviris. Het doel van deze regionale steun is om het risico dat genomen wordt door onderzoekers en ondernemers te beperken. Het bedrag van de financiering hangt af van de grootte van de begunstigde en van de ontwikkelingsfase waarin het project zich bevindt.