PAQS

Sinds 2014 biedt het PAQS vzw (Plateforme pour l’Amélioration continue de la Qualité des soins et de la sécurité des patients) ondersteuning aan de Brusselse en Waalse zorginstellingen bij de ontwikkeling en het beheer van initiatieven voor continue verbetering van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid.

Het PAQS is samengesteld uit beheerders, zorgverleners, mutualiteiten, universiteiten en patiënten. Het samenbrengen van expertises en ressources maakt het mogelijk om coherent en efficiënt samen te werken. Het PAQS werkt ook nauw samen met de regionale autoriteiten.

Het platform evalueert de behoeften van de sector, coördineert bestaande initiatieven, ontwikkelt aanvullende activiteiten en deelt goede praktijken van zorginstellingen. Haar visie: Een gezondheidssector die in zijn praktijken en in zijn werking uitmuntendheid nastreeft, door de algemene toepassing van tools voor continue verbetering en innovatie.