Bridge

De actie “Strategische platforms” is bedoeld ter ondersteuning van onderzoeksprojecten in de prioritaire domeinen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgaand van een valorisatie op korte/middellange termijn en uitgevoerd vanuit een collaboratief en multidisciplinair standpunt in de universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra gevestigd op het grondgebied van het gewest.

In 2013 werden, na een projectoproep, negen projecten geselecteerd en gefinancierd voor een periode van twee tot drie jaar.

  1. Biothèque Wallonie Bruxelles (BWB): een project in samenwerking met Wallonië gericht op het linken en valoriseren van de biobanken van universitaire ziekenhuizen in het BHG (ERASME en St Luc) en in Wallonië (CHU-Liège).
  2. Online histopathology platform supporting the strategic biobanks in the UZBrussel (BIOBANK): een valorisatieproject van de voornaamste biobanken (diabetes en oncologie) van het UZ Brussel die gelinked worden met een histopathologieplatform.
  3. Platform for Imaging in Clinical Research in Brussels (PICRIB): een project met als doel de oprichting van een interoperabel medisch beeldvormingsplatform met de drie universitaire ziekenhuizen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  4. Brussels Imaging Pharmacy Platform (BIPP): een haalbaarheidsstudie en een business plan voor de oprichting van een Brussels radiofarmacieplatform voor medische beeldvorming.
  5. Interoperebility of Medical Data through Information extraction and Term (iMEDIATE): een onderzoeksproject dat de problematiek van de interoperabiliteit van digitale medische gegevens tussen de verschillende actoren behandelt.
  6. Multimedia platform for the guidance and follow up of the patient in its empowerment of its disease by enhancing the communication with caregivers (HealthCompass): een project bedoeld om een multimediaplatform op te richten voor de begeleiding en opvolging van patiënten waarbij rekening gehouden wordt met hun ziekte en met de communicatie met hun sociaal netwerk.
  7. Interoperable platform for Remote monitoring and Integrated e-Solutions (IRIS): een project dat een opensourceplatform in telegeneeskunde wil ontwikkelen.
  8. Platform for imaging in clinical research in Brussels (PICRIB): een Brussels samenwerkingsplatform voor onderzoek en klinische genomics.
  9. Brussels big Data platform for sharing and discovery in clinical Genomics (BridgeIris): een onderzoeksplatform gericht op de revalidatie van patiënten in de thuiscontext.

Projectverantwoordelijke