Brusafe+

Brusafe+ is een computerserver die gebruik maakt van internationale standaarden. Het is in zekere zin een innovatieve en voor iedereen toegankelijke kluis die het elektronisch en veilig delen van gezondheidsgegevens mogelijk maakt. Aanvankelijk opgericht door gezondheidswerkers, is Abrumet de vzw achter het Brussele Gezondheidsnetwerk en de veilige Brusafe+.

Waarvoor dient een kluis in e-gezondheid echt?
Met een kluis kunnen alle gezondheidswerkers buiten de ziekenhuizen en die geen persoonlijke computerserver hebben ook deelnemen aan e-gezondheid. Hoe stelt u immers de gezondheidsdocumenten van uw huisarts, verpleegkundige of andere gezondheidswerker van de 1e zorglijn ter beschikking van andere artsen die voor u gaan zorgen als hun computer gesloten is? In de praktijk registreren gezondheidswerkers de consultatie-informatie in hun medische software. Enkel relevante informatie voor de opvolging van uw gezondheid wordt gedeeld op gezondheidsnetwerken. Zo publiceert een huisarts een samenvatting van uw gezondheid, die in vakjargon een SUMEHR wordt genoemd.

Om te voldoen aan de Belgische en internationale vereisten op het vlak van e-gezondheid, heeft Abrumet gekozen voor een hybride technologiesysteem dat de KMEHR-taal en het CDA combineert.

Aangezien het Brusafe+ project ten behoeve van de gezondheid van de patiënt werkt met gebruik van innovatieve technologieën, is dit project gericht op twee typen profielen:

  • Enerzijds de gebruikers, d.w.z. de gezondheidswerkers van de 1ezorglijn zoals verpleegkundigen, fysiotherapeuten, vroedvrouwen… die nieuwe e-gezondheidstechnologieën zullen gebruiken als onderdeel van hun beroep, of de patiënt zelf die in toenemende mate actief deelneemt aan de opvolging van zijn gezondheid.
  • Anderzijds de ontwikkelaars, d.w.z. privébedrijven en innovatieve startups met mobiele applicatie-ideeën of e-gezondheidssoftware die willen aansluiten op de bestaande e-gezondheidsinfrastructuu

Wat is het echte potentieel van Brusafe+?

Als promotor van e-gezondheidsprojecten verbindt u zich vanaf het begin met alle spelers op het terrein die reeds aanwezig zijn in het Belgische e-gezondheidsdomein, zonder de contacten met elke stakeholder te vermenigvuldigen. Tijdsbesparing en hogere efficiëntie!

Bij deze server wordt er geen applicatie geleverd, waardoor derden hun eigen applicaties/software kunnen ontwikkelen op basis van internationale open-sourcestandaarden. Het is dus mogelijk om deel te nemen aan de Belgische e-gezondheid door medische gegevens op een volledig beveiligde manier te publiceren en door de beschikbare gegevens te raadplegen, met inachtneming van de geldende strikte regels die zijn vastgelegd door het beheerscomité van het eHealthplatform.

Een hele reeks vzw’s, instellingen en startups hebben hun connector op Brusafe+ al ontwikkeld. Bespaar tijd en laat u inspireren door hun werk dat beschikbaar is in open source.

Technische hulpmiddelen

Een duidelijke handleiding bestemd voor ontwikkelaars stelt hen in staat om een connector te maken die hun IT-oplossing verbindt met de Brusafe+ server. Daarnaast krijgen ze een platform ter beschikking om hun connectoren van A tot Z te testen voordat ze met de productie ervan beginnen.

  1. http://doc.brusafe.be/
  2. https://gazelle.ehealth.brussels/

Voor alle technische informatie, aarzel niet om contact op te nemen met Abrumet. Startups worden ook geadviseerd om contact op te nemen met lifetech.brussels die de projecten ondersteuning kan bieden.

Projectverantwoordelijke