Brussels Gezondheids Netwerk

Het Brusselse Gezondheidsnetwerk is een elektronisch netwerk voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens dat alle ziekenhuizen in Brussel en België verbindt met huisartsen. Dankzij dit netwerk heeft alleen het bevoegd medisch personeel dat u behandelt op elk moment en op een beveiligde manier een globaal beeld van uw gezondheid waar ook u wordt verzorgd in België. Ze kunnen u dus beter behandelen omdat ze uw medische voorgeschiedenis kennen. Vind alle informatie over dit gezondheidsnetwerk.

Abrumet is de vzw die dit elektronisch en veilig delen van gezondheidsgegevens organiseert via het platform van het Brussels Gezondheidsnetwerk. Abrumet werd opgericht in 2005 en verenigt alle Brusselse privé-, openbare en universitaire ziekenhuizen met de Brusselse huisartsenverenigingen: de FAMGB en de BHAK.

Hoewel Abrumet zich bewust is van het belang van elektronische uitwisseling om de gezondheid van patiënten beter te kunnen opvolgen, heeft ze ook het belang ingezien van internationale technologiestandaarden die buiten onze grenzen worden gebruikt. Als hoofdstad van Europa heeft Brussel een troefkaart in handen om een betere opvolging van de gezondheid van buitenlandse burgers te verzekeren. Deze grensoverschrijdende uitwisseling is alleen mogelijk als IT-systemen internationale standaarden gebruiken. Abrumet heeft daarom gekozen voor een hybride technologiesysteem dat voldoet aan de Belgische en internationale vereisten voor e-gezondheid. Ontdek meer over ons Brusafe+-project, een Brusselse kluis die internationale standaarden gebruikt.

Projectverantwoordelijke