september 20, 2016

Digitalisering is essentieel om in de 21e eeuw de uitdagingen voor het verstrekken van gezondheidszorg aan te kunnen. Wanneer digitalisering zorgvuldig in het traject van de patiënt en de workflow van clinici is geïntegreerd, is het waarschijnlijk het krachtigste middel om het gezondheidszorgsysteem te transformeren en tegelijk de klinische en financiële resultaten te verbeteren. Een digitale transformatie kan systemen efficiënter en patiëntgerichter maken, en de meeste zorg en monitoring van op afstand verstrekken. Door adequate controle, kwaliteitslabels en best practice kunnen persoonlijke en gezondheidsproblemen worden vastgesteld en aangepakt met bescherming van de data.

Ondanks het feit dat digitale technologieën beschikbaar zijn, is er nog geen sprake van een wijdverspreide en systematische toepassing ervan in de meeste systemen voor gezondheidszorg. We staan voor een aantal uitdagingen en moeten de juiste strategieën en actieplannen vinden om de inzet van belanghebbenden te verbeteren, implementatie in klinische omgevingen te bevorderen en de digitale transformatie van de gezondheidszorg te versnellen.

Met dit doel voor ogen hebben Health 2.0, Mobile World Capital Barcelona en TICBioMed samen een bijeenkomst van voorvechters voor digitale gezondheidszorg georganiseerd op 12 mei 2016. Op dat evenement kwamen belangrijke Europese leiders van gezondheidszorgsautoriteiten, patiëntorganisaties, gezondheidszorgverstrekkers, verzekeraars, starters, farmaceutische en durfkapitaalgroepen bijeen in de context van de Europese conferentie Health 2.0 om uitdagingen en oplossingen naar voor te brengen. Uit die besprekingen is het document Digital Health Transformation: A Call for Action voortgekomen.

Het vermeldt de vastgestelde hindernissen en suggereert oplossingen voor een digitale transformatie opgesplitst in vier uitgebreide, onderling verbonden groepen:

  • Globaal bestuur
  • De organisatie van gezondheidszorgsystemen
  • De belangen van zorgverstrekkers
  • Communicatie/Voorspraak/Networking/Training

We moedigen u aan om de discussie aan de gang te houden door uw mening te geven!

Het gesprek is NIET afgelopen! We nodigen u uit om uw gedachten te delen en bij te dragen aan deze “Oproep tot actie”. Om actief deel te nemen aan de gesprekken, kunt u lid worden van de LinkedIn-groep “lifetetech.brussels Digital HealthTransformation: A Call for Action” .

Uw mening telt: alle ideeën worden genoteerd en het is mogelijk dat er tijdens het volgende Health 2.0-evenement in mei een seminar wordt georganiseerd om een concreet actieplan te ontwikkelen. We houden u op de hoogte.